Virtual Floor

Dochter Virtual Floor BV richt zich binnen de holding op de dienstverlening in de financiële markt, die sedert 2005 wordt geleverd aan een aantal toonaangevende banken in de beleggingswereld.

Een steeds groter wordende groep Nederlanders wordt gedwongen beter na te denken over hun financiële toekomst en daar ook zelf actie in te ondernemen. Zij beginnen vroeger met beleggen en willen daarin gedegen omgaan met hun spreiding en hun risico’s. De banken en brokers worden door de regelgevers steeds meer beperkt in de service die zij op opleiding- en advies-gebied nog aan hun retail klanten mogen geven. Het verschaffen van goede informatie aan steeds grotere hoeveelheden klanten wordt ook steeds kostbaarder, dit terwijl de marge onder druk staat. Partijen kiezen er dus voor om de generieke informatiefunctie uit te besteden aan onafhankelijke professionals die, ondersteunt door moderne techniek, deze rol van de banken kunnen overnemen.

Beleggers zijn massaal op zoek naar duiding aangaande de gang van zaken op de turbulente financiële markten. Zij willen relevante en onafhankelijke content aangedragen krijgen om hun beleggingsbeslissingen te ondersteunen en tevens geholpen worden bij de inschatting van de risico’s van de productkeuze. Een van de voorbeelden van zo een managed service die door Virtual Floor wordt geleverd is de “Beursvloer”.

  • Kijk mee met ervaren beurshandelaren

  • Luister naar uitleg over de beurs

  • Moderators praten over handelsmogelijkheden

  • Eigen content uit de Active Web Studio