Alex/Binck Beursvloer en ING Sprinters Beursvloer

Deze interactieve beleggers portals zijn hét internet antwoord op het verdwijnen van de fysieke beursvloer. Zoveel mogelijk is geprobeerd de voorsprong die de vroegere vloerhandelaren hadden op de particulieren te kopiëren naar deze virtuele omgevingen. Deze portals zijn beveiligde digitale netwerken voor actieve beleggers, zowel particulieren als financiële professionals. Zij ontmoeten elkaar dagelijks tijdens beursuren en hebben daarmee toegang tot een groot en efficiënt kennis netwerk. Onze professionele ‘moderators' voorzien de bezoekers 10 uur per dag van gesproken (beursradio) en geschreven analyses aangaande de financiële markten. Niet achteraf, maar live terwijl het gebeurt . Zij fungeren daarbij als live klankbord en laten de audio tot leven komen met snapshots van grafieken, nieuws, optietransacties e.d., die voor de particulier doorgaans niet beschikbaar zijn. De deelnemers stellen een vraag per chat en krijgen live via de speakers van hun computer antwoord.

Snel, efficiënt en betrouwbaar.

Wie zijn er aanwezig in deze portals ?

De portals zijn tijdens Nederlandse beursuren bemand door de moderators van Active Hedge, beursprofessionals met tientallen jaren institutionele ervaring als trader, derivatenspecialist of belegger. Deelnemers zijn actieve particulieren, voormalig beurshandelaren en geselecteerde specialisten uit de branche.

Betere beleggingsresultaten

De professionele real-time beursinformatie uit de portals verbetert historisch aantoonbaar het rendement van de klant door verbeterde risicoperceptie en de beschikbaarheid van relevante kennis onder de knop. Bovendien is de informatie regelmatig toegesneden op persoonlijke beursfavorieten. Zo krijgen transacties betere timing en onderbouwing.

Professionele integriteit

In de portals garanderen de moderators de professionaliteit en de integriteit van de informatie-uitwisseling tussen deelnemers. Onze moderators geven geen beleggingsadvies en zijn volstrekt onafhankelijk. De portals zijn een dienst van gerenommeerde partijen, de Active Hedge Group, BinckBank, Alex Beleggersbank en ING Private Banking, die allen uiteraard onder toezicht van de AFM staan. Tevens is Active Hedge aanwezig in de registers van DSI en hebben de moderators een DSI registratie

Hoe werkt het voor u ?

Als u deelneemt aan de portals installeert u op eenvoudige wijze de bijbehorende software van ilinqu . Na inloggen met de door uw bank verstrekte gegevens opent automatisch het portal en kunt u het onderstaande verwachten:

  • U hoort : Infotainment beursradio met morning calls, updates, gesprekken tussen de moderators en geselecteerde specialisten, tussentijds gesproken beurscommentaar van de moderators en eventueel commentaar of vragen van andere deelnemers. U kunt op elk moment van de dag uw eigen vragen stellen via de chat en krijgt direct antwoord in beeld en geluid.
  • U leest : het geschreven live marktcommentaar, met links naar ondersteunende grafieken, theoretische optiestrategieën, educatie, uitkomende analyses en nieuws.
  • U ziet : koersgrafieken met technische analyse, koerstabellen van optieseries en van futures, ook van futures die normaalgesproken alleen voor professionals toegankelijk zijn.
  • U leert : training-on-the job. De portals ondersteunen u in uw meningsvorming en draagt een schat aan beurskennis en ervaring aan voor uw persoonlijke beleggingsbesluiten. Deelnemers die met enige regelmaat grondig willen bijpraten over de (theorie van) financiële markten, optietheorieën of bijvoorbeeld technische analyse, zijn welkom bij de portals.
  • U vindt : Beleggen een stuk leuker en bent blij dat voor u het speelveld met de professie een stuk eerlijker is geworden.

Techniek

Active Hedge Group heeft in eigen beheer de software die wordt gebruikt voor de communicatie over het internet ontwikkeld in haar dochter BV. Dit Zwitsers zakmes van internet communicatie, genaamd ILINQU, is inmiddels zo efficiënt, gebruikersvriendelijk en breed toepasbaar gebleken dat de software ook commercieel in de markt wordt gezet via dochterbedrijf Active Web Community Services ( www.ilinqu.com )